PC m vagor u undertext fast utskuren

Ansök om sponsring

  • (max 50 MB)

Allmänt

Sponsring är ett sätt för oss att visa vårt samhällsengagemang. Eftersom vi brinner för god mat och vill dela med oss av våra produkter, sponsrar vi framför allt genom våra produkter. 

Riktlinjer

  • Sponsringen ska ge Piteortens Chark värdefull marknadsföring.
  • Sponsringen ska stå i relation till motprestationen.


Avgränsningar

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt
  • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
  • Piteortens Chark förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.