PC m vagor u undertext fast utskuren

Historien om Piteortens Chark


Forsman är ett namn som generationer av bygdens befolkning, inte minst djuruppfödare och affärsmän i livsmedelsbranschen förknippar med slakt och chark. Det finns en naturlig förklaring. I drygt ett sekel har nämligen den Forsmanska släkten varit en betydelsefull branschfaktor i vår stad och län.               
                                                                                                                     
Det hela började alltså år 1898 med att Helmer Forsman startade slakterirörelse i Munksund, Piteå. Slakteriet i Munksund fick senare en dramatisk upplösning vilket resulterade i att allt förstördes i en eldsvåda.
Men det fanns livskraft kvar i Forsmans släkt och 1935 började Helmers son Erik vandra i sin pappas upptrampade fotspår men nu i ny lokal på Storgatan i Piteå strax ovanför Strömsundskanalen, här varade verksamheten ända fram till fredsslutet 1945 då man flyttade till lokaler i källarplanet under nuvarande Cubus. Här sålde Erik sina charkuterivaror av egen tillverkning från hans fina charkaffär.

När andra världskriget var slut och samhällsmaskineriet börjat ordna upp sig igen föddes nya djärva tankar i Eriks hjärna. Han var inne på att bygga ett slakteri i större skala och när Piteå kommun upplät mark på berget i Piteå var förberedelserna i full gång. Året var 1949. Till sin hjälp hade Erik sin äldsta son Arne Forsman & svärson Lars Pettersson. Helt på egen hand byggde dem fram till invigningen 4 april 1954 det som skulle bli ett av Eriks stora livsverk och dröm, ett modernt slakteri. Här drev Erik ensam verksamheten fram till 1971, då ägarskapet och ansvaret delades mellan Arne Forsman (son), Lars Pettersson (svärson) & Rune Öhman (svärson). Erik själv fann senare avkoppling nere i klimatbehagliga Almuñécar i Spanien. Men i tankarna följde han hela tiden vad som hände med hans livsverk hemma i Piteå.

1985 är Lars med om en olycka som gör att han tvingas dra ner på arbetet. Vid den här tiden har Arne valt att lämna företaget och Lars- och Margit Petterssons fyra söner Tomas-, Gunnar-, Anders- och Magnus Pettersson köpt upp verksamheten.

I samband med sönernas intåg i företaget händer en omvälvande sak. Myndigheterna vill inte längre ha industrier på Berget och företaget flyttar 1988 med hjälp av börsnotering och ett 30-tal nya aktieägare till nya stora lokaler på Haraholmen i Piteå där verksamheten bedrivs än idag.

1993 byter företaget namn från Piteåortens slakteri till Piteortens Chark och ändrar företagets inriktning till ett renodlat charkuteri. 

Numera ägs Piteortens Chark av 4 ägare med Magnus Pettersson som huvudägare. Magnus äger och styr företaget tillsammans med sina söner som är femte generationen i företaget & Lars Hurtig en av bygdens gamla hockeylegender.