PC m vagor u undertext fast utskuren

Miljömål1. Erbjuda stor matupplevelse för liten resursanvändning.
2. Tillverka produkterna i modernt anpassade lokaler.
3. Ständigt sträva mot bästa möjliga resursanvändning i alla led.
4. Produktion, insatsvaror och logistik ska vara i  harmoni med naturen.
6.  Råvaror, produktion och distribution ska resursoptimeras.
7. Vara ledande och överträffa kraven i lagar, förordningar och regler.

För att uppnå dessa miljömål görs följande:

- Minska vår elförbrukning .
- Effektivisera transporterna in och ut ur charkfabriken.
- Minska matspill
- Använda precis det materiel vi behöver.
- Wellpappen ska alltid skickas för återvinning.
- Inkommande wellpapp källsorteras.
- Alla förpackningar ska innehålla återvinningsbart material.
- Företaget betalar REPA-avgift för plast.
- Allt material ska alltid källsorteras.
- I största möjliga mån försöka skicka varor i returbackarna SRS.
Ovanstående exempel är bara ett urplock ur Piteortens Charks miljöarbete, vi utvecklar hela tiden vårt miljöarbete, precis lika naturligt som att vi kommer med nya produkter.