PC m vagor u undertext fast utskuren

Kvalitet

Tillverka dem bästa produkterna på marknaden med hög kvalitet & lång hållbarhet, präglad av de norrländska smakerna och specialiteterna. Utan onödiga tillsatser.
 

Tradition

Ta till vara på flera generationers hantverksskicklighet och yrkeskunnande. Vara stolta över att vi trots hård konkurrens och några tuffa perioder, lyckats behålla företaget på banan och kvar inom familjen där allt en gång började.

Jordnära

Arbeta nära våra kunder. Flexibla i arbetet och redo för ett arbetssätt med korta beslutsvägar. Vara lyhörda för kundernas intressen. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Respekt

Kunder ska känna sig trygga när de handlar varor från Piteortens Chark.
Det innebär att vi håller vad vi lovar.
Vi ska respektera miljö, djur och människor genom att tillhöra den absoluta spetsen för en fridfull värld.