PC m vagor u undertext fast utskuren

VD
Magnus Pettersson

 

0911-221403
070-668 31 51


E-post


 

Säljare
Lars
Hurtig


0911-221404
070-525 88 38


E-post

Ekonomi
Caroline
Boström


0911-221400

 
        E-post

 

Order
Jennifer
Westerberg


0911-221414
0911-221402            E-post
 

Telefon: 0911-221400
Fax: 0911-22 14 29


Traversvägen 1
94128 Piteå
Box 765


 

Bankgiro: 5963-0475
Org.nr: 556508-7680
Innehar F-skattebevis